Siirry sisältöön

Turvallinen urheilu – Kiusaamisen ja häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen 

Kirsi Hämäläinen
Julkaisuvuosi: 2024
|

Taustaa

Turvallinen urheilu oppimateriaali on tehty hankkeessa (rahoitettu Erasmus + Sport) Safe Sport Allies – Een veilig sportklimaat, jossa Haaga-Helia toimi yhtenä kumppanina kansainvälisessä konsortiossa. Oppimateriaaliksi tarkoitetut keskustelukortit ja infograafit tehtiin hankkeessa asiantuntijatyönä, jonka perustana oli mm. hankkeessa tehty kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus löytyy pdf-muotoisena englanniksi hankkeen verkkosivuilta.

Yhteistyössä tuotettu oppimateriaali on tarkoitettu valmentajakouluttajille tai valmennusvastaaville käytettäväksi valmentajien kanssa sekä valmentajille käytettäväksi urheilijoiden kanssa.

Oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Valmentajan keskustelukortit

Valmentajan keskustelukortit on sopivat käytettäväksi valmentajakoulutuksissa tai urheiluseuran valmentajatapaamisissa tai tiimeissä. Keskustelu vaatii vetäjän/kouluttajan, joka on perehtynyt ohjeisiin ja osaa viedä keskusteluja eteenpäin. Kaikkia tehtäviä ei kannata suunnitella käytäväksi kerralla.

kansikuva valmentajan keskustelukorteista

Valmentajan tavoitteet

 • Ymmärtää valmentajan toiminnan merkitys turvallisen ilmapiirin luomisessa
 • Jakaa kokemuksia turvallisen toiminnan edistämisestä
 • Ymmärtää kiusaamis- ja häirintätilanteiden moninaisuus
 • Oppia käytännön työtapoja erilaisiin kiusaamis- ja häirintätilanteisiin puuttumiseen

Kouluttajan tavoitteet

 • Saa työkaluja /toimintatapoja kiusaamiseen ja häirintään liittyvien aiheiden käsittelyyn

Valmentajien keskustelukorteissa on kolme erilaista tehtävää

 1. Ensimmäiset kortit sisältävät 12 keskusteluaihetta pienryhmissä toteutettavaksi. Osa liittyy yleisesti turvalliseen ilmapiiriin ja valmentajan rooliin sen luomisessa. Osassa valmentajat pääsevät jalkamaan kokemuksiaan aiheisiin liittyvistä tapahtumista.
 2. Toinen tehtävä voidaan tehdä pienryhmässä tai pareittain. Tehtävänä on pohtia ensin, kuinka vakavaksi tulkitaan erilaiset tilanteet. Osallistujat voivat määrittää esimerkit vakavuusjärjestykseen. Sen jälkeen voi yhdessä käydä läpi ”lippusysteemin”, jonka sisältö auttaa arvioimaan tilanteen vakavuutta. Parit voivat palata edelliseen vaiheeseen ja arvioida muuttaisivatko he alkuperäistä järjestystä lippusysteemiin tutustuttuaan.
 3. Kolmas harjoitus on ”mitä sinä tekisit”. Siinä on esimerkkitilanteita ja ohjaavia keskustelukysymyksiä pienryhmiin. Lisäksi korteissa on kouluttajaa varten ratkaisumalleja ja perusteluja.

Urheilijoiden keskustelukortit

Keskustelukortit ja harjoitukset on tarkoitettu käytettäväksi urheilijoiden kanssa. Valmentaja voi poimia harjoituksia esimerkiksi alkuverryttelyn yhteyteen tai hän voi järjestää urheilijoille lyhyitä keskusteluhetkiä. Tehtäviä voi yhdistää monenlaiseen liikkumiseen.

Tavoitteet

 • Urheilijat oppivat tunnistamaan mikä on hyväksyttävää toimintaa ja mikä ei
 • Urheilijat saavat toimintamalleja erilaisiin kiusaamis- ja häirintätilanteisiin puuttumiseen
 • Urheilijat harjoittelevat tilanteista kieltäytymistä
 • Valmentaja saa toimintamalleja kiusaamisen ja häirinnän puheeksi ottamiseen

Keskustelukorttien käyttö

 1. Ruutupeli on suunniteltu esittelemään urheilijoille useita häirintä ja hyväksikäyttö tilanteita, joita voi esiintyä urheilussa. Harjoitus koostuu kahdesta osasta: (1) määritä mihin ruutuun tilanne kuuluu (2) arvioi onko tilanne kunnossa tai ei kunnossa. Ruudut voi sijoittaa liikuntatilaan ja niihin voi liikkua eri tavoin (näin toimii verryttelynä).
 2. Tilannekortittehtävässä luetaan korteista erilaisia tilannekuvauksia ja keskustellaan, miten niissä tulisi toimia. Keskustelun apuna on kysymyksiä.
 3. Saa sanoa EI-harjoitus sisältää erilaisia tilanteita, joissa urheilijat voivat miettiä olisiko asia hyväksyttävä vai haluaisivatko he kieltäytyä. Kieltäytymistä myös harjoitellaan ihan käytännössä. Toisessa osassa tehtävää urheilijat asettuvat sivustakatsojan asemaan ja pohtivat miten toimisivat esimerkkitilanteissa.

Eri kohderyhmille kohdistetut tiivistelmät

Tuotimme hankkeessa turvallisen urheilun aiheeseen liittyviä tiivistelmiä infograafien muodossa ja kohdistettuina eri kohderyhmille: urheilijoille, valmentajille ja vanhemmille. Infograafit sopivat aiheen tiedottamiseen tai niitä voi käyttää keskustelun pohjina erilaisissa urheiluseuran tilaisuuksissa.

Editointi: Marianne Wegmuller

Kuva: Shutterstock