Siirry sisältöön
Tietoa avoimista oppimateriaaleista

Haaga-Helian avoin oppimateriaali

Haaga-Helian avointen oppimateriaalien laatua ohjaa Avoimen oppimisen suosituksen linjaus ja siinä annettavat laatukriteerit ja muut suositukset. 

Avoimen oppimisen suositus määrittelee avointen oppimateriaalien laadulle viisi eri kriteeriä ja niille tarkempia osatekijöitä. Haaga-Helia linjaa, että oppimateriaalin on täytettävä vähintään perustason laatu, jotta se voidaan julkaista.

Laatukriteerit (perustaso):

Sisältö

 • Oppimateriaali perustuu tutkittuun tietoon ja täyttää alakohtaiset laatukriteerit.
 • Oppimateriaalin tekemisessä on huomioitu tekijänoikeudet.
 • Oppimateriaalissa on mainittu käytetyt lähteet.

Oppimis- ja opetus-menetelmät

 • Oppimateriaalissa on kuvailtu sen oppimistavoitteet.
 • Oppimateriaalia ja sen osia voi hyödyntää monenlaisissa opetus­tilanteissa ja oppimateriaaleissa.

Käytettävyys ja saavutettavuus

 • Oppimateriaali on saavutettava (ks. Opas avointen oppimateriaalien saavutettavuudesta)
 • Oppimateriaaliin sisältyy tarvittavat ohjeet sen käyttämistä varten.
 • Oppimateriaali on sovitettu vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Löydettävyys ja jakaminen

 • Oppimateriaali on julkaistu avoimella alustalla, joka mahdollistaa oppi­materiaalin löydettävyyden.
 • Oppimateriaalissa kerrotaan, miten sen voi kytkeä olemassa oleviin opintokokonaisuuksiin tai opetussuunnitelmiin.
 • Oppimateriaalista ja sen kuvailusta löytyy merkintä avoimesta lisenssistä.

Elinkaari ja muokattavuus

 • Oppimateriaalissa hyödynnettyjen sisältöjen tekijät on ilmoitettu ja erotettu selkeästi toisistaan.

Julkaisutiedonkeruun kannalta keskeiset kriteerit oppimateriaaleille

 • liittyy tekijän työhön HH:ssa
 • perustuu tekijän asiantuntemukseen

Oppimateriaalit julkaisuina

Oppimateriaaleja voidaan ilmoittaa tiedonkeruuseen julkaisuina, jos ne täyttävät Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun kriteerit.

Keskeisiä kriteerejä ovat:

 • oppimateriaali on itsenäinen tuotos, joka liittyy tekijöiden tutkimus- tai asiantuntijatoimintaan korkeakoulussa 
 • oppimateriaalia ei ole aikaisemmin julkaistu vastaavassa muodossa 
 • oppimateriaalin pitää olla julkisesti saatavilla 
 • oppimateriaalin julkaisemisesta on päättänyt jokin muu kuin tekijä tai tekijät, esimerkiksi Haaga-Helian oppimateriaalien toimituskunta. 
 • tekijät ja heidän affiliaationsa Haaga-Heliaan on löydyttävä oppimateriaalista tai oppimateriaalin julkaisualustalta 

Toimituskunta

Kirsi Hämäläinen
Kaarina Järventaus
Eija Kjellin
Katriina Kolu
Sari Kohonen
Tuija Koskimäki
Kristiina Laine
Saija Laitinen
Juha Nurmonen
Heikki Pitkänen
Johanna Rajakangas-Tolsa
Aarni Tuomi
Marianne Wegmüller