Siirry sisältöön
Julkaisuvuosi: 2024

Soile Kallinen & Antti Leppilampi

Kestävän pakkaussuunnittelun polku: vihreästä ideasta kiertotalouden mestariteoksiin

Taustaa

Kuinka yrityksessä voisi kehittää pakkausstrategioita kestävän kehityksen tukemiseksi ja vastaamaan kuluttajien kasvaviin ympäristötietoisuuden vaatimuksiin? Kiertotalouden periaatteet pakkaussuunnittelussa mahdollistavat resurssitehokkuuden ja innovatiivisuuden edistämisen. Samalla nämä periaatteet auttavat pienentämään ympäristövaikutuksia ja vahvistamaan kilpailuasemaa.

Kestävän kehityksen mukainen pakkaussuunnittelu tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa ratkaisuja, jotka suojelevat ympäristöä ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Oppimateriaali on tarkoitettu yrityksille, yrittäjille ja kaikille kestävän pakkaussuunnittelun alasta kiinnostuneille. Oppimateriaalin sisältö syventää ymmärrystä tästä tärkeästä aiheesta. Se koostuu kolmesta videosta, jotka yhdessä tarjoavat kattavan katsauksen siihen, kuinka voidaan hyödyntää pakkausten vähentämistä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja uudelleensuunnittelua yrityksissä. Jokaisella videolla haastetaan kysymyksin, joihin kannattaa pysähtyä ja siten syventää oppimista.

Oppimateriaali on suunniteltu osana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio – hankketta keväällä 2023. Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT EU / ESR). Kunkin videon lopussa oppimateriaalin kehittämisessä olleet lähteet ovat listattuina.

Vihreän pakkaussuunnittelun neljä peruspilaria

Ensimmäisen osion tavoitteena on tarjota syvällistä ymmärrystä ja käytännön työkaluja kestävän kehityksen mukaisten pakkausratkaisujen kehittämiseen. Oppimistavoitteet on jaoteltu seuraavasti:

 • Ymmärryksen lisääminen: vihreän pakkaussuunnittelun merkitys ja sen neljä peruspilaria – Vähennä, Käytä uudelleen, Kierrätä, Suunnittele uudelleen – ja niiden vaikutus sekä ympäristöön että liiketoimintaan.
 • Käytännön soveltaminen: konkreettisia esimerkkejä ja menetelmiä, joilla nämä periaatteet voidaan tehokkaasti integroida yrityksen pakkausstrategioihin.
 • Innovatiivisuuden edistäminen: inspiraatioita luovien ja innovatiivisten sekä ympäristövastuullisuutta ja liiketoiminnan tehokkuutta tukevien pakkausratkaisujen kehittämiseen.
 • Vastuullisuuden syventäminen: kannustusta ottamaan aktiivinen rooli ympäristövastuun edistämisessä pakkaussuunnittelun kautta.

Katso oppimateriaalin ensimmäisen osion Vihreän pakkaussuunnittelun neljä peruspilaria -video.

Kiertotalouden perhosmalli ja pakkaukset

Toisen osion tavoitteena on esitellä kiertotalouden perhosmallin soveltamista pakkausstrategioissa. Videolla käydään läpi, miten erilaiset pakkausmateriaalit sopivat mallin biologisiin ja teknisiin kiertojärjestelmiin, ja miten tämä tietämys voi auttaa yrityksiä valitsemaan kestävämpiä pakkausvaihtoehtoja. Osion oppimistavoitteet ovat seuraavat:

 • Kiertotalouden perusteiden ymmärtäminen: kiertotalouden perhosmalli ja sen merkitys kestävien pakkausstrategioiden kehittämisessä.
 • Materiaalivalintojen tunnistaminen: erilaiset pakkausmateriaalien luokittelu mallin biologisiin ja teknisiin kiertojärjestelmiin, ja luokittelujen vaikutus kestävyyteen.
 • Kestävien pakkausvaihtoehtojen valinta: luokittelun hyödyntäminen ympäristön kannalta kestävämpiä pakkausvaihtoehtojen valinnassa.
 • Kierrätysmahdollisuuksien hyödyntäminen: pakkausmateriaalien kierrätysmahdollisuudet ja miten suunnitella pakkausjärjestelmiä, jotka edistävät materiaalien tehokasta kiertoa kiertotaloudessa.
 • Innovatiivisuuden ja vastuullisuuden edistäminen: rohkaisua innovoimaan ja suunnittelemaan pakkausjärjestelmiä, jotka eivät ainoastaan täytä kierrätysvaatimuksia, vaan myös edistävät materiaalien uudelleenkäyttöä ja elinkaaren pidentämistä.

Katso oppimateriaalin toisen osion Kiertotalouden perhosmalli ja pakkaukset -video.

Muovipakkausten kierrätettävyys

Opetusmateriaalin viimeisen osion tavoitteena on syventää ymmärrystä muovipakkausten kierrätettävyydestä ja siitä, miten pakkausten suunnittelussa voidaan huomioida niiden kierrätysprosessit. Sisältö tarjoaa tietoa siitä, miten pakkausten kierrätettävyys vaikuttaa niiden elinkaaren aikana syntyvään ympäristövaikutukseen. Opit kierrätyspotentiaalin maksimoivia parhaita käytäntöjä muovipakkausten suunnitteluun.

Osion tarkoitus on inspiroida kehittämään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat pakkausten kierrätettävyyttä.

Katso oppimateriaalin viimeisen osion Muovipakkausten kierrätettävyys -video.

Oppimismateriaaliin liittyvä tehtävä

Kun kaikki kolme videota on katsottu ja niiden sisältö ja sanoma sisäistetty, ehdotamme seuraavia kysymyksiä pohdittavaksi ja keskusteltavaksi.

 • Onko yrityksenne siirtynyt kiertotalouden mukaiseen kierrätyspakkaukseen?
 • Miten voitte parantaa pakkaustenne kierrätettävyyttä?
 • Miten kuluttajia voisi auttaa kierrättämään paremmin?

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock